do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/rada_miejska/Komisja_ds_nowelizacji_Statutu_Gminy_Klobuck_oraz_statutow_jednostek_pomocniczych
Drukuj grafikę : tak / nie

Komisja ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych

Skład osobowy Komisji ds nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych:

  1. Soluch Janusz - Przewodniczący Komisji
  2. Batóg Józef
  3. Ziętal Barbara