do góry

Szkoły podstawowe

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Sebyły
   adres: ul. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck
   tel. (034) 31 72 793

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza
   adres:
   ul. Szkolna 1, 42-100 Kłobuck
   tel. (034) 31 72 386

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
   adres: ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4, 42-100 Kłobuck
   tel. (034) 31 72 746, (034) 31 73 194

  • Szkoła Podstawowa w Libidzy
   adres: ul. St. Olszyńskiego 2, 42-125 Kamyk
   tel. (034) 31 83 393

  • Szkoła Podstawowa w Białej
   adres:
   ul. Częstochowska 73, 42-125 Kamyk
   tel. (034) 36 27 476

Zespoły Szkolno - Przedszkolne

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku
   adres: ul. Szkolna 5, 42-125 Kamyk
   tel. 572-690-875

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łobodnie
   adres: ul. Sienkiewicza 69, 42-125 Kamyk
   tel. (034) 31 95 056