do góry
Strona główna Oświata Żłobek Gminny w Kłobucku Ogłoszenie o ponownej rekrutacji - luty 2018

 EK.042.002.2018

Kłobuck, dnia 01.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PONOWNEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
projektu pn.: „KŁOBUCK PRZYJAZNY RODZICOM”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3
w Żłobku Gminnym w Kłobucku

Ogłasza się ponowną rekrutację 2 uczestników/uczestniczek do projektu „Kłobuck przyjazny rodzicom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dzieckiem do 3 lat.

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do 2 rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, zainteresowanych uzyskaniem usługi opiekuńczej nad dzieckiem w Żłobku Gminnym w Kłobucku, ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck.

Nabór będzie prowadzony w terminie od 01.02.2018 r. do  12.02.2018 r.

Wymagane dokumenty można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (sekretariat) lub przesłać pocztą, przy czym za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do urzędu.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. 23A, a także na stronach internetowych Beneficjenta, tj.: www.bip.gminaklobuck.pl oraz www.gminaklobuck.pl

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek zostały określone w Regulaminie naboru dostępnym u Koordynatora projektu oraz na stronach internetowych Beneficjenta, tj.: www.bip.gminaklobuck.pl oraz www.gminaklobuck.pl

UWAGA!
Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [10]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie o ponownej rekrutacji 18-02-02 09:50 239.46KB pobierz plik: ogłoszenie o ponownej rekrutacji
pdf Regulamin rekrutacji 18-02-02 09:51 0.97MB pobierz plik: Regulamin rekrutacji
pdf zał. nr 1 katalog kryteriów rekrutacji 18-02-02 09:51 540.85KB pobierz plik: zał. nr 1 katalog kryteriów rekrutacji
odt zał. nr 2 karta zgłoszeniowa do projektu 18-02-01 12:46 65.79KB pobierz plik: zał. nr 2 karta zgłoszeniowa do projektu
odt zał. nr 3 karta zgłoszeniowa do Żłobka Gminnego w Kłobucku 18-02-01 12:47 59.12KB pobierz plik: zał. nr 3 karta zgłoszeniowa do Żłobka Gminnego w Kłobucku
odt zał. nr 4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 18-02-01 12:47 63.16KB pobierz plik: zał. nr 4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
odt zał. nr 5 Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy 18-02-01 12:47 58.86KB pobierz plik: zał. nr 5 Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy
odt zał. nr 6 deklaracja uczestnictwa w projekcie 18-02-01 12:48 59.04KB pobierz plik: zał. nr 6 deklaracja uczestnictwa w projekcie
odt zał. nr 7 wzór porozumienia 18-02-01 12:48 61.52KB pobierz plik: zał. nr 7 wzór porozumienia
odt zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie 18-02-01 12:49 59.08KB pobierz plik: zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie