do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/oswiata/przedszkola
Drukuj grafikę : tak / nie

Przedszkola

Pozostałe placówki

Żłobek Gminny w Kłobucku
adres: ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck
tel. 34 313 11 55