do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/oswiata/Informacja_sprawozdanie_finansowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Żłobka Gminnego w Kłobucku za rok 2019 zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Kłobucku ceaklobuck.naszbip.pl