do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/opieka_medyczna/gabinety_lekarskie
Drukuj grafikę : tak / nie

Gabinety lekarskie

Przychodnia Specjalistyczna

adres: ul. 11-go Listopada 5A, 42-100 Kłobuck
tel: (034) 3172693


Poradnia Ogólna nr 1 w Kłobucku

adres: ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck
tel: (034) 3172656
Podstawowa opieka zdrowotna w następującym zakresie:

Poradnia Ogólna nr 2 w Kłobucku

adres: ul. Rómmla 4a, 42-100 Kłobuck
tel: (034) 31 72 248
Podstawowa opieka zdrowotna w następującym zakresie:

Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów "ROZWÓJ" w Kłobucku

adres: ul. Wojska Polskiego 6, 42-100 Kłobuck
tel: (034) 31 72 291

Zakład Diagnostyki Obrazowej "Rad-Med"

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej "Rad-Med" s.c.
adres: ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck
tel: (034) 31 72 887
Zakład diagnostyczny

Zespół Opieki Paliatywnej "Palium" w Kłobucku

adres: ul. St. Staszica 28, 42-100 Kłobuck
tel: 514 600 206