do góry
Strona główna O Gminie Projekty ze środków krajowych „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I”

„Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I”

W dniu 10 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Kłobuck – Burmistrzem Kłobucka o dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap I”, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój.

Zakres rzeczowy na przebudowanym odcinku drogi gminnej ul. Jana Długosza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Jasnej obejmował przebudowę: jezdni na dł. 585 m, chodnika i zjazdów z drogi o pow. 1056,5 m2, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi na dł. 537,5 m. W ramach przebudowy drogi została wprowadzona nowa organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.