do góry
Strona główna O Gminie Projekty ze środków krajowych „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej” – etap III

„Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej” – etap III

W dniu 24 października 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Kłobuck – Burmistrzem Kłobucka o dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn.: 
„Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zakres rzeczowy na przebudowanym odcinku drogi gminnej ul. Jana Długosza na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej obejmował przebudowę: jezdni na dł. 485 mb, chodników i zjazdów z drogi na dł. 970 m, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami ściekowymi na dł. 485 m. Dobudowano również obwody oświetlenia ulicznego – ustawiono 6 szt. nowych latarni z oprawami oświetleniowymi a na 2 słupach dowieszono oprawy oświetleniowe.
Ponadto w ramach przebudowy drogi została wprowadzona nowa organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie to było kontynuacją inwestycji zrealizowanej w ramach II etapu w 2016 r. przebudowy ul. Jana Długosza od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Ogrójcowej.