do góry

Projekt "Kłobuck przyjazny rodzicom" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EK.042.003.2018

Kłobuck, dnia 14.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PONOWNEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
projektu pn.: „KŁOBUCK PRZYJAZNY RODZICOM”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3
w Żłobku Gminnym w Kłobucku

Ogłasza się ponowną rekrutację 1 uczestnika/uczestniczki do projektu „Kłobuck przyjazny rodzicom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dzieckiem do 3 lat.

Nabór uczestnika/uczestniczki adresowany jest do 1 rodzica dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, chcącego powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, zainteresowanego uzyskaniem usługi opiekuńczej nad dzieckiem w Żłobku Gminnym w Kłobucku, ul. K.K. Baczyńskiego 2, 42-100 Kłobuck.

Nabór będzie prowadzony w terminie od 14.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Wymagane dokumenty można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (sekretariat) lub przesłać pocztą, przy czym za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do urzędu.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. 23A, a także na stronach internetowych Beneficjenta, tj.: www.bip.gminaklobuck.pl oraz www.gminaklobuck.pl

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek zostały określone w Regulaminie naboru dostępnym u Koordynatora projektu oraz na stronach internetowych Beneficjenta, tj.: www.bip.gminaklobuck.pl oraz www.gminaklobuck.pl

UWAGA

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

kategoria: Powiązane pliki [10]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie o ponownej rekrutacji.pdf 18-02-14 15:17 253.46KB pobierz plik: ogłoszenie o ponownej rekrutacji.pdf
pdf regulamin rekrutacji.pdf 18-02-14 15:17 0.97MB pobierz plik: regulamin rekrutacji.pdf
pdf zał. nr 1 katalog kryteriów rekrutacji.pdf 18-02-14 15:17 552.86KB pobierz plik: zał. nr 1 katalog kryteriów rekrutacji.pdf
doc zał. nr 2 karta zgłoszeniowa do projektu.doc 18-02-14 15:17 65.78KB pobierz plik: zał. nr 2 karta zgłoszeniowa do projektu.doc
doc zał. nr 3 karta zgłoszeniowa do Żłobka Gminnego w Kłobucku.doc 18-02-14 15:17 59.12KB pobierz plik: zał. nr 3 karta zgłoszeniowa do Żłobka Gminnego w Kłobucku.doc
doc zał. nr 4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc 18-02-14 15:18 63.16KB pobierz plik: zał. nr 4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
doc zał. nr 5 Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy.doc 18-02-14 15:18 58.85KB pobierz plik: zał. nr 5 Oświadczenie o sytuacji na rynku pracy.doc
doc zał. nr 6 deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc 18-02-14 15:18 58.9KB pobierz plik: zał. nr 6 deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc
doc zał. nr 7 wzór porozumienia.doc 18-02-14 15:18 61.52KB pobierz plik: zał. nr 7 wzór porozumienia.doc
doc zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie.doc 18-02-14 15:18 59.08KB pobierz plik: zał. nr 8 deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie.doc