do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia
 
 
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia
 

W dniu 14 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej w celu umożliwienia rozwoju oferty spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców miejscowości Gruszewnia.

Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę, termomodernizację budynku świetlicy, remont dachu oraz realizację stref wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych. Prace obejmują część architektoniczno-budowlaną, instalacyjną i technologiczno-funkcjonalną. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy formy architektonicznej istniejącego budynku, a przez to jego funkcji tj. zapewnienia miejsca do spędzania wolnego czasu lokalnej społeczności.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”