do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Projekt Kłobuck przyjazny rodzicom - Żłobek

Projekt "Kłobuck przyjazny rodzicom" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Projekt „Kłobuck przyjazny rodzicom” realizowany będzie do 31.08.2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Okres realizacji: od 1.03.2017 r. do 31.08.2018 r.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości wejścia/powrotu na rynek pracy osób zamieszkałych na terenie gminy Kłobuck (kobiet i mężczyzn) sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.
Wsparcie powrotu na rynek pracy rodziców zamieszkujących w gminie Kłobuck,  a w efekcie przeciwdziałanie problemowi bezrobocia i dezaktywacji zawodowej w skali lokalnej, zostanie osiągnięte za pomocą utworzenia żłobka, który zapewni opiekę 12 dzieciom z terenu gminy. Powstanie placówki ułatwi godzenie kariery zawodowej z macierzyństwem/tacierzyństwem i opieką nad dzieckiem.
 
Grupę docelową, do której adresowane jest wsparcie w ramach Projektu stanowią:
 • osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci w wieku do lat 3, lub
 • osoby zatrudnione, wychowujące dzieci w wieku do lat 3, lub
 • osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  zamieszkałe na terenie gminy Kłobuck.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.


  Biuro projektu:
  Urząd Miejski w Kłobucku
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck