do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Zdalna_szkola_plus_w_Gminie_Klobuck
Drukuj grafikę : tak / nie

Zdalna szkoła plus w Gminie Kłobuck

 

Projekt„Zdalna szkoła + w Gminie Kłobuck” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach realizacji projektu Gmina Kłobuck zakupiła 28 zestawów sprzętu komputerowego (laptop, torba, mysz bezprzewodowa) umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, w szczególności pochodzącym z rodzin wielodzietnych.

Sprzęt komputerowy przekazano nieodpłatnie do następujących szkół:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku
Szkoła Podstawowa w Białej
Szkoła Podstawowa w Libidzy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kłobucku
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie

Grantobiorca: Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Operator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Kwota otrzymanego dofinansowania: 73 185,00 zł – w całości z budżetu środków europejskich.