do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2007-2013 Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck
 

W dniu 17 marca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck na dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej dwóch obiektów szkolnych w Gminie Kłobuck.

Zakres rzeczowy termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku obejmował modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz częściową wymianę stolarki okiennej. Natomiast w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie zakres rzeczowy obejmował przebudowę kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropodachu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013