do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku

Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego

Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II