do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
 

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL):

  1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II
  • wartość dofinansowania z RFIL: 850.000,00 zł
  • całkowita wartość zadania: 3.628.076,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego został przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec na długości 1590 m wraz z budową chodnika na długości 194 m, zlokalizowanego za mostem nad rzeka Kocinką. Przebudowano sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia i zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.

W ramach zadania została również wybudowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami. Rozbudowano oświetlenie uliczne, poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej oraz zabudowano nowe słupy oświetleniowe. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym.

  1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – etap II
  • wartość dofinansowania: 645.767,00 zł
  • całkowita wartość zadania: 1.235.763,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostało przebudowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej. Wykonano odwodnienie boiska oraz system jego zraszania. Za bramkami zamontowano piłkochwyty.

W ramach zadania wykonano także ogrodzone o wysokości 1,20 m, zamontowano 2 furtki i bramę. Teren został oświetlony nowymi projektorami metalohalogenkowymi.

Zadanie obejmowało także budowę studni głębinowej do zasilania zbiorników magazynujących wodę do nawadniania boiska piłkarskiego oraz dwóch prefabrykowanych, szczelnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe. Zamontowany został zegar sportowy – tablica wyników.