do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II

  

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II

DOFINANSOWANIE:  2.376.931,10 zł       

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.641.034,56 zł

Inwestycja przewiduje rewitalizację terenu i obejmuje budowę alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury oraz budowę nowych i uporządkowanie istniejących stanowisk parkingowych przy Urzędzie Miejskim. Ponadto zostanie wykonany drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa. Przewiduje się również remont murków odgradzających teren zielony od chodnika wraz z montażem siedzisk. Przed budynkiem zostaną ustawione maszty flagowe oraz tablice informacyjne. Uzupełniona będzie również szata roślinna. Powstanie nowa instalacja oświetlenia zewnętrznego wraz z oświetleniem elewacji frontowej budynku. Zamontowany zostanie także projektor LED.
W ramach zagospodarowania fragmentu Rynku im. Jana Pawła II przewidziana jest budowa fontanny multimedialnej wraz z montażem gotowych elementów małej architektury i uporządkowaniem zieleni.