do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Rewit
Drukuj grafikę : tak / nie

Rewitalizacja

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Kłobuckie Centrum Usług Społecznych

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: - przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych oraz - przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej