do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Renowacja_dwoch_kaplic_w_Klobucku_przy_ulicach_Jana_Dlugosza_i_Okolnej
Drukuj grafikę : tak / nie

Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Jana Długosza i Okólnej

 

Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Jana Długosza i Okólnej

W dniu 23 września 2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Jana Długosza i Okólnej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego Gminy Kłobuck poprzez renowację dwóch kaplic”.

Przedmiotem operacji jest renowacja dwóch kaplic położonych w Kłobucku przy ulicach Jana Długosza i Okólnej.

Roboty budowlane przy obu kaplicach polegać będą na wykonaniu:

drenażu opaskowego dookoła budynku, połączonego z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, odkopania i zaizolowania fundamentów, elewacji tynkiem renowacyjnym i ich pomalowanie, wymiany więźby dachowej wraz z poszyciem dachu, czyszczenia i uzupełnienia ubytków stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej pomalowania, utwardzenia powierzchni z kostki granitowej przy wejściu do budynków, renowacji figur świętych znajdujących się w kaplicach.

Realizacja operacji spowoduje poprawę warunków estetycznych i użytkowych kaplic.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”