do góry

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA BENEFICJENTÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH RPO WSL 2014-2020

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów Subregionu Północnego realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano tematy związane z:

 • aktualnym Stanem wdrażania RIT w Subregionie Północnym,
 • konkursami zakończonymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego,
 • konkursami aktualnie trwającymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
 • ścieżkami rowerowymi dla Subregionu Północnego,
 • konkursami planowanymi na 2018 r w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – Subregion Północny,
 • postępem finansowym wykorzystania alokacji dla Subregionu Północnego,
 • przebiegiem przeprowadzonych kontroli w Instytucji Pośredniczącej.

W ramach spotkania wiele instytucji miało możliwość przedstawienia swojej działalności w obszarze funduszy unijnych, w tym m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego, która zaprezentowała:

 • projekty ARR współfinansowane z środków UE 2014 – 2020: oferta dla firm i mieszkańców subregionu północnego woj. Śląskiego,
 • planowane projekty w latach 2018 – 2019, 
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 • Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania,
 • Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W trakcie dwudniowego spotkania odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego, w ramach którego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania dla poddziałania 8.1.2 RPO WSL 2014-2020 oraz podjęto uchwałę dotycząca akceptacji sprawozdania rocznego za 2017 rok z realizacji RIT Subregion Północny.

 

Poniżej w załącznikach zamieszczamy kwartalniki informacyjno-promocyjne Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 2/2016 w wersji pdf.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf kwartalnik_1a_2016.indd.pdf 16-06-28 14:11 401.56KB pobierz plik: kwartalnik_1a_2016.indd.pdf
pdf kwartalnik_2_2016.indd.pdf 16-06-28 14:12 1.31MB pobierz plik: kwartalnik_2_2016.indd.pdf
pdf kwartalnik_3_2016_.indd.pdf 16-09-29 08:46 725.8KB pobierz plik: kwartalnik_3_2016_.indd.pdf
pdf kwartalnik_4_2016.indd.pdf 16-12-19 10:18 544.87KB pobierz plik: kwartalnik_4_2016.indd.pdf