do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 085S ul. A. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470 086S ul. Ogrodowej w Kłobucku
 

W dniu 2 grudnia 2022 r. Gmina Kłobuck podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 085S ul. A. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470 086S ul. Ogrodowej w Kłobucku”.

Zakres robót w ramach tego zadania będzie obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni dróg, wymianę podbudowy, krawężników oraz kostki brukowej i położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z regulacją urządzeń poziomych oraz oznakowanie poziome jezdni.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych. Realizacja inwestycji spowoduje również poprawę spójności sieci komunikacyjnej oraz polepszenie stanu technicznego drogi.