do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 128S w miejscowosciach Biala i Kopiec II etap

 

 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Gmina Kłobuck podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec – II etap”

Wartość dofinansowania: 1.699.950,18 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.628.076,00 zł

Celem projektu było podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w dwóch miejscowościach w Białej i w Kopcu.

W ramach zadania inwestycyjnego został przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec na długości 1590 m wraz z budową chodnika na długości 194 m, zlokalizowanego za mostem nad rzeka Kocinką. Przebudowano sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia i zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.

W ramach zadania została również wybudowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami. Rozbudowano oświetlenie uliczne, poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej oraz zabudowano nowe słupy oświetleniowe. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Realizacja inwestycji poprawiła stan bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również standard techniczny drogi oraz spójność sieci drogowej. Powstało dogodne połączenie komunikacyjne między miejscowościami Biała, Kopiec, Borowianka, Kamyk z Częstochową i Kłobuckiem.