do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku
 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku

DOFINANSOWANIE:  3.159.700,00 zł                                                           

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.490.526,18 zł

Inwestycja przewiduje rozbiórkę budowli kolidujących z projektowaną infrastrukturą, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych, likwidację rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej oraz rowu chłonno-odparowującego, poszerzenie jezdni do 5,50 m (+poszerzenia na łukach), budowę jednostronnego chodnika, przebudowę skrzyżowania ul. Witosa z ul. Wspólną, przebudowę i budowę zjazdów z ul. Witosa na posesje przyległe, umocnienie skarp i poboczy, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z montażem małej architektury oraz wycinkę roślinności w zakresie koniecznym.