do góry
Strona główna O Gminie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa drogi gminnej ul Mostowej w Kamyku wraz z budowa obiektu mostowego

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego

DOFINANSOWANIE:  4.054.600,00 zł                                                           

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4.283.719,45 zł

Zakres inwestycji przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu, przebudowę drogi gminnej, budowę chodnika wzdłuż całej długości drogi, wykonanie ścian oporowych zabezpieczających nasyp na odcinkach przyległych do mostu, wykonanie umocnień rzeki Kocinki w obrębie mostu, przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę nowego odcinka. Aktualnie z uwagi na zły stan techniczny mostu droga jest wyłączona z użytkowania.