do góry
Strona główna O Gminie Projekty europejskie 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec, Borowianka

  Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka

W dniu 13 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kłobuck o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 470130S, która przyczyni się do rozwoju obszaru wiejskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi ul. Olszowiec na odcinkach: A (od skrzyżowania z ul. Tartakową w kierunku ul. Spacerowej w miejscowości Kopiec) i B (od rozwidlenia ul. Olszowiec do mostu) Na całym odcinku A i części odcinka B zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, na pozostałym odcinku B z mieszanki niezwiązanej - tłuczeń.

Na odcinkach: A i części B zostanie wykonany chodnik oraz zjazdy z drogi do nieruchomości. Na części odcinka A (od skrzyżowania z ul. Tartakową do rozwidlenia ulicy), zostanie wykonane oświetlenie drogowe z 10 latarniami. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa. Wybudowane będą również dwa skrzyżowania oraz dwa przepusty. Zadanie będzie stanowiło I etap przebudowy ul. Olszowiec.

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”