do góry
Strona główna O Gminie Projekty ze środków krajowych Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II

„Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II”

W dniu 12 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Kłobuck – Burmistrzem Kłobucka o dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II”, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Zakres rzeczowy na przebudowanym odcinku drogi gminnej ul. Jana Długosza od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Ogrójcowej obejmował przebudowę: jezdni na dł. 226,52 mb, chodnika i zjazdów z drogi o pow. 646,10 m2, kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi na dł. 257,50 m. Ponadto w ramach przebudowy drogi została wprowadzona nowa organizacja ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.
Zadanie to było kontynuacją inwestycji zrealizowanej w ramach I etapu w 2015 r. przebudowy ul. Jana Długosza na odcinku od ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Jasnej.