do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/o_gminie/Dom_nauczyciela_Kamyk
Drukuj grafikę : tak / nie

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku

W dniu 16 marca 2020 r. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Skarbnik Gminy Kłobuck Katarzyna Jagusiak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, ul. Szkolna 5a, Gm. Kłobuck”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę podpisał Prezes Zarządu Tomasz Bednarek.
Prace budowlane  będą obejmować termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i drzwi oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych, w tym fotowoltaika dla części wspólnej budynku i instalacji centralnego ogrzewania.
Planowany całkowity koszt zadania wynosi 497.709,95 PLN, w tym dofinansowanie 332.734,30 PLN.
Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do końca września br.

PODPISANO UMOWĘ NA REMONT BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAMYKU

PODPISANO UMOWĘ NA REMONT BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W KAMYKU

4 zdjęć
19 marca 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

- etyczny,
- jawny,
- przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza

lub

- wysłać wiadomość na adres e-mail: ,

Co należy zgłaszać?
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń.
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.