do góry
Strona główna O Gminie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Klobucku

 

 

W dniu 12 listopada 2020 r. Gmina Kłobuck podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”

Wartość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1.871.500,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 6.686.335,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku oraz wszystkim mieszkańcom gminy Kłobuck i chętnym warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji zawodów sportowych.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa budynku sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych w rzucie 19,0 x 36,0 m i wysokości 7,5 m, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz łącznika z istniejącym budynkiem wyposażonego w dźwig osobowy dla komunikacji osób niepełnosprawnych szkoły.
W arenie sali gimnastycznej umieszczone zostaną pełnowymiarowe boiska główne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz boiska treningowe. Sala wyposażona zostanie w niezbędne elementy stałe takie jak kosze, siatki, bramki, drabinki, piłkochwyty, tablice wyników oraz trybuny z siedziskami plastikowymi.
W poziomie parteru znajdzie się strefa boisk sali gimnastycznej, magazyn sprzętu sportowego, szatnie z umywalniami, pokój nauczycieli w-f, pokój higienistki oraz sale zajęć indywidualnych. W poziomie piwnic znajdzie się strefa techniczna budynku, pomieszczenie wentylatornii, rozdzielnia prądu, pomieszczenie węzła cieplnego, pomieszczenie wejścia przyłącza wodociągowego do budynku oraz magazyny szkolne i archiwum.
Wokół budynku zostanie wykonany ciąg pieszy, chodnik z kostki betonowej, umożliwiający dojście do każdego wejścia do budynku.
W ramach inwestycji zostanie wykonane również utwardzenie terenu działki, tworzące funkcjonalnie drogi wewnętrzne, zapewniające wydzieloną drogę pożarową, miejsca postojowe oraz utwardzenia dla komunikacji pieszej.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Inwestycja ta pozwoli na pełną realizację programu wychowania fizycznego w szkole, umożliwi prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uczniom, tym samym przyczyni się do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zostanie stworzone miejsce umożliwiające współzawodnictwo sportowe, ponieważ będą organizowane rozgrywki, zawody, olimpiady sportowe na różnych szczeblach.