do góry
Strona główna O Gminie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łobodnie
 

W dniu 9 lutego 2022 r. Gmina Kłobuck podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie”

Wartość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 397.500,00 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.539.214,01 zł

Celem projektu jest stworzenie uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie oraz wszystkim mieszkańcom gminy Kłobuck i chętnym warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji zawodów sportowych.
Inwestycja przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego z 6 m piłkochwytem z odwodnieniem powierzchniowym, bieżni prostej, trzytorowej, zakończonej zeskocznią do skoku w dal, boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem: słupki i siatka oraz linie wyznaczające pole gry.
Zostanie również zakupione wyposażenie boiska wielofunkcyjnego (bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki oraz słupki i siatkę do siatkówki), bieżni (bloki startowe) oraz skoczni do skoku w dal (belka do skoku w dal oraz w mata na zeskocznię zabezpieczająca piach przed zanieczyszczeniami stałymi).
W ramach zadania zaplanowano również budowę siłowni zewnętrznej, składającej się z 6 urządzeń sprawnościowych – poligonu, równoważni, płotków, drążków, poręczy gimnastycznych oraz drabinki poziomej. Pod drążkami, poręczami oraz drabinką zaprojektowano nawierzchnię piaskową. Pozostałe elementy zostaną umieszczone na nawierzchni z trawy naturalnej.
Wykonane zostaną chodniki i ciągi komunikacyjne oraz zamontowane będą elementy małej architektury takie jak kosze na śmieci, ławki i wiata rowerowa ze stojakami.
Inwestycja ta pozwoli na pełną realizację programu wychowania fizycznego w szkole, umożliwi prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uczniom, tym samym przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu.