do góry
Strona główna / Kontakt Gdzie to załatwić? Usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • adres: ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
 • tel. (034) 31 74 043

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż obowiązują następujące zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Uzyskania zezwolenia nie wymagają m.in.:

 • krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniące funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

   - 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
   - 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  - jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
  - jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

U W A G A !

W przypadku usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Na zgłoszeniu podpisy muszą złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Pozostałe podmioty (poza osobami fizycznymi) zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku i uzyskania zezwolenia – decyzji Burmistrza Kłobucka na usunięcie drzew.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z siedzibą w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 (pok. 24) nr tel. 034 3174043

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (doc.) 15-12-22 09:51 39KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (doc.)
doc karta_uslug_Zezwolenie_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc 17-06-27 08:16 25.5KB pobierz plik: karta_uslug_Zezwolenie_na_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc
doc karta_uslug_na_zgłoszenia_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc 17-06-27 08:16 24.5KB pobierz plik: karta_uslug_na_zgłoszenia_usuniecie_drzew_i_krzewow.doc
doc druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc 18-06-13 12:02 27KB pobierz plik: druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc