do góry

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • adres: ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
 • pokój nr 24
 • tel. (034) 31 74 043

Informacja dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe:

 • Obowiązkiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, a także obiektu budowlanego w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawierającego wyroby azbestowe, jest składanie Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest (§10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz. U. 2011.8.31).
 • Wzory formularzy informacji znajdują się :
  - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku poniżej w tabeli,
  - w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. Zamkowa 12 (pokój nr 24),
  - u właściwych wg zamieszkania Sołtysów i przewodniczących Osiedli,
  - w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - Dz. U. 2011.8.31.
 • Jeden egzemplarz Informacji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 6, a drugi egzemplarz przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia kolejnej Informacji.
kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Oświadczenie przedsiębiorcy 16-01-18 09:46 12KB pobierz plik: Oświadczenie przedsiębiorcy
doc Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 16-01-18 09:46 40.5KB pobierz plik: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
doc Informacja o wyrobach zawierających azbest 16-01-18 09:46 21.5KB pobierz plik: Informacja o wyrobach zawierających azbest
doc Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 16-01-18 09:45 17KB pobierz plik: Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych