do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/gdzie_to_zalatwic/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
Drukuj grafikę : tak / nie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Czas załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

 Podstawa prawna: