do góry

Kto może złożyć wniosek?

  • Wniosek może złożyć każdy obywatel.

Kto może być adresatem wniosku?

  • We wnioskach kierowanych do organów samorządowych jest to Burmistrz Kłobucka lub Rada Miejska w Kłobucku.

Jak napisać wniosek i jak go złożyć?

  • Można skorzystać z formularza umieszczonego poniżej, a po jego wypełnieniu oraz podpisaniu złożyć go w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

Co powinien zawierać wniosek aby mógł zostać rozpatrzony?

  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania);
  • opisujemy co jest nie tak, co konkretnie proponujemy zmienić;
  • wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinien zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego wniosek.

UWAGA

  • Wniosek niezawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Kiedy złożony wniosek zostanie rozpatrzony?

  • Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. W razie nie załatwienia sprawy w terminie 1 miesiąca organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Jak wygląda proces rozpatrywania wniosku?

  • Wniosek po jego złożeniu podlega ocenie pod kątem formalnym – prawnym, po czym przesyłany jest do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu w celu jego rozpatrzenia. Jeżeli z treści wniosku nie można należycie ustalić jego przedmiotu adresat wzywa nadawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści wniosku lub uzupełnienia jego załączników. Nadawca w ciągu 14 dni od zawiadomienia będzie mógł uzupełnić te dane. W przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrzony.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Wniosek - formularz 16-05-18 09:08 11.8KB pobierz plik: Wniosek - formularz