do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/gdzie_to_zalatwic/Skarga
Drukuj grafikę : tak / nie

Skarga

Kto może złożyć skargę?

Kto może być adresatem skargi?

Jak napisać skargę i jak ją złożyć?

Co powinna zawierać skarga aby mogła zostać rozpatrzona?

UWAGA

Kiedy złożona skarga zostanie rozpatrzona?

Jak wygląda proces rozpatrywania skargi?