do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/druki_do_pobrania/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Druki do pobrania

kategoria: Wydziały Urzędu [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Klauzula_ogólna.docx 22-04-29 09:21 77KB pobierz plik: Klauzula_ogólna.docx
kategoria: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych [15]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL 15-11-04 11:34 115.12KB pobierz plik: Druk wniosku o nadanie/zmianę numeru PESEL
pdf druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel 22-09-01 08:45 323.09KB pobierz plik: druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel
doc Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 15-11-04 11:41 20KB pobierz plik: Druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
pdf Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:12 611.18KB pobierz plik: Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym 19-03-07 09:13 612.74KB pobierz plik: Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
pdf Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf 19-04-26 09:40 85.64KB pobierz plik: Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego-1.pdf
pdf wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf 19-04-26 09:40 94.27KB pobierz plik: wniosek_o_udost._dokumnetacji_zwiazanej_z_dowodem_osobistym.pdf
pdf wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf 19-04-26 09:43 83.38KB pobierz plik: wniosek_o_udost._danych_w_trybie_jednostkowym_z_rejestru_dowodow_osobistych.pdf
pdf druk zgłoszenia pobytu czasowego 20-06-01 09:54 398.95KB pobierz plik: druk zgłoszenia pobytu czasowego
pdf druk zgłoszenia pobytu stałego 20-06-01 09:55 414.55KB pobierz plik: druk zgłoszenia pobytu stałego
pdf druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 20-06-01 09:55 330.39KB pobierz plik: druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
pdf druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego 20-06-01 09:55 418.86KB pobierz plik: druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
pdf druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP 20-06-01 09:56 230.74KB pobierz plik: druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
pdf druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP 20-06-01 09:56 330.79KB pobierz plik: druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP
pdf druk wniosku o wydanie dowodu osobistego 21-11-05 13:01 593KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
kategoria: Ewidencja Działalności Gospodarczej [25]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu 23-04-19 12:48 189.72KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu
doc Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol 23-04-19 12:51 29KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie duplikatu zezwolenia na alkohol
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej 23-04-19 12:48 268.4KB pobierz plik: Wniosek o wydanie zaświadczenia z zasobów archiwalnych ewidencji działalności gospodarczej
pdf Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 23-04-19 12:53 70.91KB pobierz plik: Druk wniosku o zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
doc Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Kłobuck 19-12-18 12:12 91.5KB pobierz plik: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Kłobuck
doc ZAWIADOMIENIE o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego 19-12-18 12:12 33KB pobierz plik: ZAWIADOMIENIE o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
doc druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 23-04-19 12:46 37KB pobierz plik: druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
pdf druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal 23-05-09 13:56 495.69KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - detal
pdf druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia 23-05-09 13:56 497.6KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - gastronomia
pdf druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo 23-05-09 13:56 442.06KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - jednorazowo
pdf druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering) 23-05-09 13:56 487.96KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - organizacja przyjęć (catering)
pdf druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 23-04-19 12:47 352.84KB pobierz plik: druk wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych 23-05-09 13:57 465.36KB pobierz plik: druk wniosku na wyprzedaż napojów alkoholowych
pdf CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wniosek obowiązuje od 13.12.2021r. 22-06-02 09:41 204.42KB pobierz plik: CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wniosek obowiązuje od 13.12.2021r.
pdf instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 21-12-10 09:51 822.84KB pobierz plik: instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
pdf załącznik - CEIDG-MW 21-12-10 09:52 72.01KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-MW
pdf załącznik - CEIDG-RB 21-12-10 09:52 66.57KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-RB
pdf załącznik - CEIDG-RD 21-12-10 09:52 73.88KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-RD
pdf załącznik - CEIDG-POPR 21-12-10 09:52 47.11KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-POPR
pdf załącznik - CEIDG-PN 21-12-10 09:53 56.29KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-PN
pdf załącznik - CEIDG-SC 21-12-10 09:53 67.48KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-SC
pdf załącznik - CEIDG-ZS 21-12-10 09:53 69.89KB pobierz plik: załącznik - CEIDG-ZS
doc Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę 21-12-10 10:18 12KB pobierz plik: Druk podania o zrzeknięcie się licencji na taksówkę
doc zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc 23-03-03 11:37 40KB pobierz plik: zawiadomienie o zawieszeniu działalności-taxi.doc
pdf druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z załącznikami- pdf 23-03-03 11:37 919.86KB pobierz plik: druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z załącznikami- pdf
kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą 15-11-04 12:01 39.54KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa zagranicą
pdf Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 15-11-04 12:01 35.52KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
kategoria: Wydział Finansowy [18]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 15-11-04 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 15-11-04 12:05 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 15-11-04 12:05 26KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
pdf Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego 23-01-02 14:13 254.34KB pobierz plik: Druk oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep i naczep do działalności rolniczej przez podatników podatku rolnego
pdf Druk oświadczenia właścicieli pojazdów specjalnych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych 23-01-02 14:20 210.19KB pobierz plik: Druk oświadczenia właścicieli pojazdów specjalnych, które są zwolnione z podatku od środków transportowych
doc Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 181KB pobierz plik: Druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:34 96.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek od nieruchomości /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 102.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek rolny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
doc Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r. 17-12-28 11:35 70.5KB pobierz plik: Druk deklaracji na podatek leśny /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 stycznia 2018r.
pdf Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:55 256.91KB pobierz plik: Druk załącznika do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 19-01-02 13:56 182.15KB pobierz plik: Druk deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych
pdf druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:00 151.22KB pobierz plik: druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:01 134.05KB pobierz plik: druk informacji o gruntach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:03 123.47KB pobierz plik: druk informacji o lasach wraz z załącznikami /dla osób fizycznych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:13 137.18KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:14 120.95KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
pdf druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r. 19-07-04 08:15 104.71KB pobierz plik: druk deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikami /dla osób prawnych/ - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
doc Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy 20-11-27 09:12 39.5KB pobierz plik: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy
kategoria: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [33]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dla rolników 15-11-04 12:13 1.5MB pobierz plik: Informacja dla rolników
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 18-06-13 12:04 25.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 16-01-18 11:30 29.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
doc Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck 15-11-04 12:24 31.5KB pobierz plik: Druk wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Kłobuck
doc Druk informacji o wyrobach zawierających azbest 15-11-04 12:25 33.5KB pobierz plik: Druk informacji o wyrobach zawierających azbest
doc Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 15-11-04 12:26 59KB pobierz plik: Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
doc Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 15-11-04 12:26 29KB pobierz plik: Druk wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
doc Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego 15-11-04 12:27 24KB pobierz plik: Druk oświadczenia dla przedsiębiorcy o wykorzystaniu pomocy finansowej na usunięcie azbestu z budynków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego 16-01-18 11:33 13.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
doc Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck 15-11-05 13:13 36.5KB pobierz plik: Druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kłobuck
pdf Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 16-01-12 09:53 242.67KB pobierz plik: Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf 17-04-25 15:03 89.21KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf
doc druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc 18-06-13 12:02 27KB pobierz plik: druk zgłoszenia usunięcia drzewa.doc
pdf Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf 19-07-05 08:46 218.07KB pobierz plik: Wniosek-o-oszacowanie-szkód-susza 2019.pdf
pdf druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19-08-22 08:07 875.74KB pobierz plik: druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
doc Druk usuwanie odpadów rolniczych.doc 19-11-07 11:34 42.5KB pobierz plik: Druk usuwanie odpadów rolniczych.doc
pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.pdf 19-12-06 08:17 86.15KB pobierz plik: Wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.pdf
odt Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.odt 19-12-06 08:18 10.37KB pobierz plik: Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie dot. modernizacji systemu grzewczego w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Kłobuck.odt
pdf Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. 20-03-20 11:59 80.29KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
odt Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r. 20-03-20 11:59 27.47KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna - obowiązuje od dnia 01.04.2020r.
pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf 22-09-30 12:59 256.98KB pobierz plik: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne - pdf
pdf Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf 22-09-30 13:02 290.07KB pobierz plik: Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne - pdf
pdf Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - pdf 23-03-24 09:43 338.56KB pobierz plik: Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - pdf
doc Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - doc 23-03-24 09:44 68.5KB pobierz plik: Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck - doc
doc Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - doc 23-03-24 09:45 16.5KB pobierz plik: Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - doc
pdf Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - pdf 23-03-24 09:45 331.29KB pobierz plik: Druk oświadczenia o spełnieniu warunków - pdf
pdf Wniosek o przyznanie worka BIG BAG - pdf 23-03-24 09:46 63.55KB pobierz plik: Wniosek o przyznanie worka BIG BAG - pdf
pdf druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pdf 23-03-28 11:15 355.48KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pdf
doc druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - doc 23-03-28 11:14 57KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - doc
pdf druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - pdf 23-04-03 09:16 525.14KB pobierz plik: druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - pdf
doc druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - doc 23-04-03 09:17 40KB pobierz plik: druk wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - doc
doc druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - doc 23-04-03 09:21 41.5KB pobierz plik: druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - doc
pdf druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf 23-04-03 09:21 337.13KB pobierz plik: druk wniosku zgłoszenia do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf
kategoria: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami [11]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 15-11-04 12:39 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
doc wniosek do miejscowego planu zagospodarowania 17-06-22 09:07 27.5KB pobierz plik: wniosek do miejscowego planu zagospodarowania
doc druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji 17-10-27 13:05 28KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji i specjalnej strefie rewitalizacji
pdf druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 21-10-01 08:22 84.06KB pobierz plik: druk wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
doc druk wniosku o udzielenie bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 22-02-11 06:58 45.5KB pobierz plik: druk wniosku o udzielenie bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
doc Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck 16-01-13 11:09 23KB pobierz plik: Druk wniosku do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck 16-01-13 11:10 27.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck
doc Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 16-01-13 11:11 32.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
doc Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości 16-01-13 11:11 28.5KB pobierz plik: Druk wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
doc Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 16-01-13 11:12 23KB pobierz plik: Druk wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
pdf WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r. 21-12-31 07:38 379.79KB pobierz plik: WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - obowiązuje od 03.01.2022r.
kategoria: Wydział Inwestycji i Rozwoju [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc druk zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - doc 21-11-05 13:25 23KB pobierz plik: druk zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - doc
doc druk wniosku - zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - doc 21-11-05 13:26 14KB pobierz plik: druk wniosku - zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - doc
pdf informacja dot. ochrony danych osobowych - RODO - pdf 21-11-05 13:27 70.83KB pobierz plik: informacja dot. ochrony danych osobowych - RODO - pdf
kategoria: Druki dot. dróg z Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku [9]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - pdf 21-12-07 14:16 109.02KB pobierz plik: wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - pdf
pdf wniosek o przyznanie karmy - pdf 21-12-07 14:17 107.51KB pobierz plik: wniosek o przyznanie karmy - pdf
docx druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub reklamy - doc 23-04-03 10:13 20.83KB pobierz plik: druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub reklamy - doc
doc druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane - doc 23-04-03 10:13 48KB pobierz plik: druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane - doc
doc druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia - doc 23-04-03 10:14 40KB pobierz plik: druk wniosku na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia - doc
doc druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych - doc 23-04-03 10:14 35.5KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu i parametrów technicznych - doc
doc druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej - doc 23-04-03 10:14 37.5KB pobierz plik: druk wniosku o wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej - doc
odt druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi - odt 23-04-03 10:15 8.93KB pobierz plik: druk wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, telefonicznego w pasie drogi - odt
docx druk wniosku o zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności - doc 23-04-03 10:15 21.73KB pobierz plik: druk wniosku o zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności - doc