do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

08 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04.08.2022 r.


RM.0002.8.2022


W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kłobucka
z  w o ł u j  ę
XLV Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 10 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 12:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
4.    Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032.
5.    Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.


Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o  okazanie niniejszego zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy.