do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

08 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04 sierpnia 2022 r.


RM.0012.5.9.2022


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 listopada 6.  


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 29.06.2022 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.008.2022.
5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji ozn. Nr OR.152.007.2022.
6. Rozpatrzenie skargi ozn. Nr OR.1510.007.2022.
7. Rozpatrzenie wniosku ozn. Nr OR.1510.007.2022.
8. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ozn. Nr OR.152.009.2022.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie  posiedzenia.


Na podstawie art. 25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.