do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

11 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.10.2017r.

RM.0012.4.013.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 października 2017r  /wtorek/ o godz 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12

Proponowany porządek:
1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr  12/2017  z  dnia  19.09.2017r.
4. Zapoznanie Komisji Rewizyjnej z ustaleniami  w  sprawie  skargi  na  Dyrektora  Zarządu
    Dróg i Gospodarki  Komunalnej  w  Kłobucku.
5. Wypracowanie projektu uchwały  dot.  zasadności  skargi.
6. Sprawy różne.     
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.