do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/SRODKI-UNIJNE-DLA-GMINY/idn:2738
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

ŚRODKI UNIJNE DLA GMINY

18 Maj 2023
kategoria:
Aktualności

W dniu 15 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisane zostało porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Kwota na dofinansowanie projektów realizowanych przez  dla gminy i powiaty zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154 mln euro (tj. 694 mln złotych).

Podczas uroczystego podpisania Gminę Kłobuck reprezentował Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 • Odnawialne źródła energii
 • Wsparcie dla klimatu
 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Ochrona przyrody i bioróżnorodność
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego
 • Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
 • Regionalne Trasy Rowerowe
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym
 • Rozwój ZIT
 • Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej