do góry
Strona główna Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck"

24 Luty 2021
kategoria:
Aktualności

Szanowni  Mieszkańcy,

w oparciu o Uchwałę Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.09.2020 r. (z poźn. zmianami) oraz w związku z umową Gminy Kłobuck z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach nr UDA-RPSL.04.03.04-24-041G/18-00 z dnia 20.07.2020 r. o realizacji projektu z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule grantowej,

ogłaszam nabór uzupełniający do projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”.

Projekt obejmuje zakup i montaż kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów gazowych do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych.

Wysokość dofinansowania (grantu) dla Mieszkańca wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł brutto, ostateczna wartość grantu zostanie określona na podstawie złożonych przez Mieszkańca dokumentów koniecznych do rozliczenia grantu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
•    lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kłobuck,
•    uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
•    brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
•    złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionego wniosku o udział w projekcie,
•    po zakwalifikowaniu się do projektu podpisanie przez Mieszkańca z Gminą Kłobuck umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu.

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w terminie od 10.03.2021 r. do 12.04.2021 r.

Osoby, które przebywają na kwarantannie mogą złożyć wniosek w sposób następujący:
- drogą elektroniczną na adres skrytki na ePUAP:  /umklobuck/skrytka,  
- pocztą elektroniczną na adres , w tym przypadku należy bez zbędnej zwłoki dostarczyć oryginał wniosku do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ponadto proszę w wysłanej wiadomości podać przybliżony termin dostarczenia oryginału dokumentu.

Wniosek oraz inne dokumenty dotyczące projektu dostępne będą do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku www.gminaklobuck.pl pod niniejszym naborem, wniosek w wersji papierowej będzie dostępny w siedzibie Urzędu, od dnia 01.03.2021 r.

kategoria: Powiązane pliki [8]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Nabór uzupełniający do projektu wymiana źródeł ciepła.pdf 21-02-26 13:21 314.63KB pobierz plik: Nabór uzupełniający do projektu wymiana źródeł ciepła.pdf
docx Wniosek o udział w projekcie.docx 21-02-24 14:23 36.25KB pobierz plik: Wniosek o udział w projekcie.docx
docx Regulamin.docx 21-02-24 14:23 59.62KB pobierz plik: Regulamin.docx
docx SPECYFIKACJA TECHNICZNA.docx 21-02-24 14:24 40.11KB pobierz plik: SPECYFIKACJA TECHNICZNA.docx
pdf 5. uchwała_223.pdf 21-02-24 14:24 5.61MB pobierz plik: 5. uchwała_223.pdf
pdf uchwała _229.pdf 21-02-24 14:24 239.59KB pobierz plik: uchwała _229.pdf
docx Wniosek o płatność.docx 21-02-24 14:24 41.17KB pobierz plik: Wniosek o płatność.docx
pdf Umowa o powierzenie grantu PROJEKT.pdf 21-02-24 14:25 6.57MB pobierz plik: Umowa o powierzenie grantu PROJEKT.pdf