do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.nowa.gminaklobuck.pl/aktualnosci/Regionalny_System_Ostrzegania
Drukuj grafikę : tak / nie

Regionalny System Ostrzegania

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczące np. klęski żywiołowej i sytuacji na drogach tworzone będą przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Pojawią się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, a następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych. 

RSO to platforma hybrydowa Telewizji Polskiej działająca w oparciu o technologię wykorzystującą możliwości telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie (DVB-T). W ramach technologii cyfrowej udostępniono szereg nowoczesnych usług informacyjnych wykorzystywanych m.in. do przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia. 

Powiadomienia i ostrzeżenia RSO pojawiają się:

W telewizorze

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

W komórce

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Komunikaty w ramach RSO rozpowszechniane są za pomocą:

Wprowadzanie i publikacja komunikatów RSO

Komunikaty są wprowadzane lub aktywowane przez dyżurnych Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w całym kraju, we wszystkich województwach, zgodnie z właściwością miejscową.

Część danych pobierana jest automatycznie z innych systemów technicznych. Przykładem takiego rozwiązania są informacje o stanie wód na wodowskazach, które pobierane są z serwera Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) i automatycznie aktywowane bez konieczności ingerencji dyżurnego (istnieje możliwość modyfikacji tego typu komunikatów). W przypadku komunikatów IMGW dyżurny WCZK musi zadecydować o nadaniu komunikatowi odpowiedniej wagi i o jego aktywacji.

Komunikaty w postaci napisów DVB-T oraz napisów w telegazecie przesyłane są przez nadajniki telewizyjne w sposób zregionalizowany (na kanałach regionalnych – np. TVP Katowice) lub bez regionalizacji (na kanałach TVP o zasięgu ogólnopolskim – np. TVP 1, TVP 2, czy TVP Info).

W pozostałych kanałach dystrybucji, tj.: aplikacjach mobilnych i serwisach na Platformie Hybrydowej TVP, komunikaty rozpowszechniane są w zakładkach tematycznych dedykowanych danym województwom.

Rodzaje komunikatów RSO.

Wyróżnia się następujące kategorie tematyczne komunikatów:

Ze względu na wagę komunikatów RSO wyróżnia się:

Wagę komunikatom nadaje się biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg zagrożenia lub zdarzenia, a także jego możliwe skutki dla ludności, środowiska i infrastruktury.