do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 313 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017r. (wtorek) godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.12.2017r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.23.2017.GB z dnia 12.12.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wspólnej o długości ok. 660 m z rur PE 100 ø 180/16,4 mm SDR11 PN16 na terenie obejmującym działki nr ewid.: 552, 197/3, 197/5, 556, 555, położone w Kłobucku, obręb Smugi

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1164)

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na:

o wydaniu decyzji Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.21.2017.GB z dnia 28.11.2017 r. na terenie działki nr 4350/128 (obręb Kłobuck) dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 na „Dom dziennego pobytu seniorów”

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1160)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia